بار دیگر در سوریه جا نمانیم

اخیراً نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل طی بیانیه ای خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شده و عنوان داشته است که دولت روسیه با تمامی نیروهایی که بخواهند در سوریه به اخلال امنیت و سهم خواهی نظامی و سیاسی اقدام کنند برخورد خواهد کرد.

بار دیگر در سوریه جا نمانیم

 


اخیراً نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل طی بیانیه ای خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شده و عنوان داشته است که دولت روسیه با تمامی نیروهایی که بخواهند در سوریه به اخلال امنیت و سهم خواهی نظامی و سیاسی اقدام کنند برخورد خواهد کرد.
البته نماینده روسیه در اعلام مواضع کشورش قید "غیرقانونی" را برای حضور نیروهای خارجی به کار برده است. اما مشخص نیست منظور از غیرقانونی بودن حضور نیروهای خارجی چیست و خطابش به چه کشور و یا نیروهایی بوده است؟!
با تمام این اوصاف و تجاربی که طی سال های اخیر در سوریه و برخی درگیری های در مناطق مختلف مشاهده کرده ایم، به نظر
می رسد که کشورمان باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به تحولات منطقه ای توجه و تمرکز داشته باشد. بدون هرگونه مماشات باید اذعان داشت که امروز روسیه و ترکیه در مسئله سوریه، آذربایجان،افغانستان و حتی عراق درحال اقداماتی هستند که بعضاً با رویکرد و مناسبات ایران همخوانی ندارد.
لذا باید با جدیت بیشتری مواضع خود را در میادین مختلف و حوزه های نفوذمان در منطقه اعلام و از آن حمایت کنیم. باید مدام به مسئولان کشور تاکید کنیم که هرگونه انفعال ما در تحولات
منطقه ای در برهه کنونی، باعث تغییرات و تحولاتی عمیق در عرصه جهانی و منطقه ای خواهد شد که اگر از آن جا بمانیم تبعات بسیاری برای وضعیت کشور در مقطع کنونی و آینده خواهد داشت.