پیام های تبریک، دستوری برای برنامه ریزی بهتر

صعود تیم ملی کشورمان به مسابقات جام جهانی قطر در میان این همه ناراحتی و فشار موجب دمی آرامش و شادی واقعی درمیان ملت ایران گردید. باید به بازیکنان و تیم فنی کشورمان تبریک گفت که توانستند با اقتدار به این مهم دست یابند.

پیام های تبریک، دستوری برای برنامه ریزی بهتر

 

 

صعود تیم ملی کشورمان به مسابقات جام جهانی قطر در میان این همه ناراحتی و فشار موجب دمی آرامش و شادی واقعی درمیان ملت ایران گردید. باید به بازیکنان و تیم فنی کشورمان تبریک گفت که توانستند با اقتدار به این مهم دست یابند.
اما نکته جالب اینجا بود که در پایان بازی تیم ملی به جای بازیکنان، این مدیران سیاسی و ورزشی کشور بودند که یک به یک در میان ازدهام جلوی دوربین می آمدند تا این موفقیت را تبریک بگویند و به قولی حضورشان را ثبت و ضبط کنند.
به این موضوع نمی توان خرده گرفت،چرا که به هرحال این مسئولانی که در عرصه ورزشی عهده دار مسئولیت هستند، می توانند در این موفقیت ابراز شادی کنند و این پیروزی را به ملت ایران و ... تقدیم نمایند. اما حرف این است که مسئولان در زمانی که مشکلی برای ورزش کشور پیش می آید چرا اینگونه گردهم نمی آیند و از توان مدیریتی و حوزه نفوذ خود در
حل مشکلات ورزش استفاده نمی کنند.
 به عنوان مثال چرا پس از حذف شدن دو تیم پایتخت از بازی های آسیایی، انتظار می رفت تا مدیران و مسئولان سیاسی و ورزشی کشور از تمامی امکانات و پتانسیل های خود استفاده کنند تا دو باشگاه پرطرفدار
در سطح آسیا از مسابقات حذف نشوند.
وقتی در یک موفقیت و پیروزی همچون صعود به جام جهانی بالاترین مقام اجرائی کشور پیام تبریک می دهد، نشان از اهمیت موضوع دارد و این انتظار وجود دارد تا مسئولان مربوطه به استناد این پیام ها و سفارش ها، امور محوله را با جدیت بیشتری دنبال کنند و اگر قرار به ثبت و ضبط کارنامه ای هست، باید در عمل هویدا
 گردد.
این موضوع تنها در ورزش مصداق ندارد و متاسفانه این واقعیتی از مدل مدیریتی در کشورماست که در موفقیت ها و مناسبت های ویژه همگی جمع می شوند ، اما در هنگامی که شکست و یا مشکلی حادث می شود، شاهد این هم افزایی نیستیم و مسئولیت ها را از هم تفکیک و به نوعی از گردن خود برمیداریم.
این سطور به معنای سازناکوک زدن و یا تلخ کردن کام هموطنان عزیز درشادی اخیر نیست،بلکه صرفاً اشاره به نکته ای است که به عنوان یک عارضه در اخلاق مدیریتی کشورمان شاهدش هستیم.
به هرحال امروز در پیروزی تیم ملی فوتبال شاد هستیم و از همه مسئولان و مدیرانی که برای این موفقیت تلاش کردند به سهم خود تشکر
می کنیم.
فقط امیدواریم مسئولانی که یک به یک در قاب رسانه ملی حضور پیدا کردند، کمی هم پیگر و پاسخگوی اتفاقاتی باشند که تا چندی پیش تیم ملی را بدون مربی گذاشته بود و تنها بدهی های چند هزار میلیاردی برای ملت باقی گذاشت و ما را تا مرحله سقوط از گروهمان پیش برد و اگر توانایی فردی و تیمی بازکنان و کادرفنی تیم ملی نبود، شاید امروز به جای نگارش این متن در حال حسرت از دست رفتن فرصت ها و موقعیت هایی بودیم که به سبب برخی اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه فوتبال به وجود آمده است.