یک هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان آذربایجان شرقی پرداخت شد

معاون بیمه ای بانک کشاورزی آذربایجان شرقی:

معاون بیمه ای بانک کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در سال زراعی جاری یک هزار و ۶۷۵میلیارد ریال غرامت به بیش از ۴۳ هزار نفر از کشاورزان، دامداران و بهره برداران خسارت دیده استان از حوادث جوی و طبیعی پرداخت شد.

یک هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان آذربایجان شرقی پرداخت شد

 


تبریز-توفیقی
معاون بیمه ای بانک کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در سال زراعی جاری یک هزار و ۶۷۵میلیارد ریال غرامت به بیش از ۴۳ هزار نفر از کشاورزان، دامداران و بهره برداران خسارت دیده استان از حوادث جوی و طبیعی پرداخت شد.
علی حاج ملاعلی تبریزی اظهار کرد: این خسارت به تفکیک در بخش محصولات باغی ۶۳۰ میلیاردریال، محصولات زراعی۹۳۸ میلیارد ریال و در بخش دام و طیور مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی در خصوص میزان بیمه واحدهای دامی گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۱۷۲ هزار راس دام سبک وسنگین با ۶هزار و ۱۳۰ قرارداد بیمه گذاری زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند.
رئیس صندوق بیمه آذربایجان شرقی به میزان بیمه باغات اشاره کرد و گفت: برای امسال بیش از هشت هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات در آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته و تعداد
 بیمه گذاران در این بخش ۱۴هزار و ۴۴۸ نفر است.
تبریزی در مورد بیمه اراضی زراعی اظهار کرد: برای امسال  بیش از ۲۷۰هزار هکتار از اراضی زراعی در استان آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است، بطوری که  تعداد ۳۱هزار و
 ۹۱۶  بیمه گذار محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار داده اند.
رئیس صندوق بیمه گفت: بیش از ۲۹ میلیون قطعه طیور در بانک کشاورزی آذربایجان شرقی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰تحت پوشش بیمه درآمده به گونه ای که تعداد یکهزار و ۷۴۹ بیمه گذار، طیور خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار داده اند.