کارت کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ منتشر شد

امکان تصحیح معدل فراهم شد؛

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در روزهای ۵ و ۶ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می شود و داوطلبان میتوانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.


آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در روزهای ۵ و ۶ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می شود و داوطلبان میتوانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
به گزارش مهر، کلیه داوطلبان به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه مجاز به تصحیح معدل خود هستند. داوطلبانی که دانشجوی سال اخر بوده و طبق بند ٧-٣ دفترچه راهنمای ثبت نام صفحه ٣١، معدل خود را تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ نهایی کرده‌اند، همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمره معدل خود را باید در سامانه وارد کنند.
در پی اعلام برخی از داوطلبان مبنی بر لزوم تصحیح کد ایثار سهمیه رزمندگان و ایثارگران و یا تصحیح سهمیه مورد استفاده به دلیل الف- اعلام دیر هنگام ارگان مربوطه و یا ب- غیر واجد شرایط شدن استفاده از سهمیه رزمندگان بر اساس اعلام ارگان مربوطه، شرایطی فراهم شد تا در طول مدت دریافت کارت ورود به جلسه، تصحیح سهمیه نیز امکانپذیر شود.
لذا داوطلبان می‌توانند در این مدت علاوه بر معدل سهمیه خود را نیز تصحیح کنند.
تمامی داوطلبان همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir باید فرم خوداظهاری کرونا را هم تکمیل کنند.
پس از برگزاری آزمون کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، رسیدگی به اعتراضات به سؤالات آزمون به صورت اینترنتی تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد. کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ منتشر می‌شود.