پرداخت وام ویژه دکتری سه ماهه اول در تیر

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وام ویژه دکتری هر ۶ ماه یک بار به حساب دانشجویان واریز می‌شود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وام ویژه دکتری هر ۶ ماه یک بار به حساب دانشجویان واریز می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،مسعود گنجی، درباره وام ویژه دکتری گفت: بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وام ویژه دکتری هر ۶ ماه یک بار، هر ماه یک میلیون تومان به حساب دانشجویان واریز می‌شود و برای نیمسال دوم مبلغ این وام‌ها تیر به دانشجویان داده خواهد شد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: مبلغ ریالی این وام ها در بودجه سالانه تامین شده است و در صورتی که سازمان برنامه و بودجه ۵۰ درصد بودجه سالانه صندوق رفاه دانشجویان را در سه ماه اول سال به صندوق پرداخت کند؛ صندوق هم تمامی وام‌های ثبت نامی دانشجویان را برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در تیر تسویه خواهد کرد.