ژنرال آمریکایی: احتمال درگیری جدی قدرت‌های جهان رو به افزایش است

ژنرال آمریکایی: احتمال درگیری جدی قدرت‌های جهان رو به افزایش استرئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعتراف کرده است که خطر درگیری جدی بین قدرت‌های بزرگ جهان رو به افزایش است.
ژنرال آمریکایی: احتمال درگیری جدی قدرت‌های جهان رو به افزایش است
به گزارش خبرگزاری فارس، ژنرال «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده تصریح کرد که خطر درگیری جدی بین قدرت‌های بزرگ رو به افزایش است.
بنا بر گزارش خبرگزاری روسی «تاس»، وی در آکادمی نظامی ایالات متحده در «وست پوینت» در یک مراسم فارغ التحصیلی تصریح کرد: «ما در حال حاضر با دو قدرت جهانی چین و روسیه مواجه هستیم که هر کدام از آن‌ها قابلیت‌های نظامی چشمگیری دارند و هر دو آن‌ها کاملاً قصد دارند که نظم بر مبتنی بر قانون فعلی را تغییر دهند».