نبوغ خودروسازان در حوزه فروش و قیمت گذاری بوده است

نزدیک به نیم قرن است که صنعت خودروسازی کشور از جایگاه استاندارد خود در دهه های قبل افول کرده است و به جای اینکه هر سال و هردهه نسبت به قبل شاهد تحول باشد، درجا زده است. تنها نبوغ و نقطه رشد صنعت خودروسازی کشور در حوزه فروش و قیمت گذاری بوده است. به گونه ای که بی کیفیت ترین خودروها را با سیاست های مختلف توزیع قطره چکانی در بالاترین قیمت نگه داشته و حتی برای آن قرعه کشی و بخت آزمایی درست کرده است.

نبوغ خودروسازان در حوزه فروش و قیمت گذاری بوده است

 


نزدیک به نیم قرن است که صنعت خودروسازی کشور از جایگاه استاندارد خود در دهه های قبل افول کرده است و به جای اینکه هر سال و هردهه نسبت به قبل شاهد تحول باشد، درجا زده است. تنها نبوغ و نقطه رشد صنعت خودروسازی کشور در حوزه فروش و قیمت گذاری بوده است. به گونه ای که بی کیفیت ترین خودروها را با سیاست های مختلف توزیع قطره چکانی در بالاترین قیمت نگه داشته و حتی برای آن قرعه کشی و بخت آزمایی درست کرده است.
گفتن واقعیت تلخ است اما باید گفت تا بشنوند و متوجه نارضایتی مصرف کنندگان از وضع موجود گردند. زمانی همین خودروسازان در منطقه خاورمیانه رقیب نداشتند و در بازار آسیایی جزو اصلی ترین رقبا در این صنعت بودند. به گونه ای که صنعت گران حوزه خودرو از کره جنوبی خواستار انتقال دانش و تکنولوژی ایران به کشورشان بودند.
اما امروز صنعت خودروسازی کره به غولی جهانی در این حوزه تبدیل شده است و خودروسازان ما فقط قادرند برای مردم ایران قدعلم کنند.
چرا که خیالشان راحت است بازار خودرو در انحصارشان است و زمانی که رقیبی درکار نباشد، مردم مجبورند همین محصولات بی کیفیت را برای رفع نیازشان بخرند و همین محصولات از رده خارج را با آپشن های مختلف همچون داشتن دکمه کنترل سیستم پخش روی فرمان و یا دنده اتومات و دستی و داشتن چهار کیسه هوا و یا کمتر با قیمت های متفاوت به مردم عرضه کنند.
این روال کنونی تغییری نخواهد کرد مگر اینکه رقبای واقعی(نه صرفاً چینی های بنجول) وارد میدان شوند تا مردم قدرت و فرصت انتخاب داشته باشند. آن زمان است که باید نبوغ خودروسازان داخلی را در رقابت با محصولات خارجی مشاهده کرد.