۲ میلیون نفر گرفتار ویرانگرترین سیلاب بنگلادش

سیل، تهدیدی همیشگی برای میلیون ها نفر از مردم بنگلادش وهمسایه شمال شرقی این کشور یعنی هند است، با این حال کارشناسان تغییرات اقلیمی را عاملی بر افزایش تعداد دفعات وقوع سیل و غیرقابل پیش بینی بودن آن می دانند.طغیان رودخانه ها در شمال شرقی بنگلادش، شدیدترین سیلاب از حدود ۲۰ سال پیش را رقم زده و تقریبا ۲ میلیون نفر را در آب های خروشان سرگردان کرده است.سیل، تهدیدی همیشگی برای میلیون ها نفر از مردم بنگلادش وهمسایه شمال شرقی این کشور یعنی هند است، با این حال کارشناسان تغییرات اقلیمی را عاملی بر افزایش تعداد دفعات وقوع سیل و غیرقابل پیش بینی بودن آن می دانند.طغیان رودخانه ها در شمال شرقی بنگلادش، شدیدترین سیلاب از حدود ۲۰ سال پیش را رقم زده و تقریبا ۲ میلیون نفر را در  آب های خروشان سرگردان کرده است.
 به گزارش ایرنا، «مشرف حسین» مدیر ارشد دولت در منطقه سیلت بنگلادش گفت که سیل از شمال شرقی هند به رودخانه باراک نفوذ کرده و دستکم یکصد روستا در منطقه زکیگانج در بنگلادش را زیر آب برده است.
وی با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲ میلیون نفر گرفتار سیلاب شده اند، افزود دستکم ۱۰ نفر نیز در هفته جاری جان خود را از دست داده اند.
 یک مقام محلی دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت که سیل به بسیاری از بخش های شهر سیلت که بزرگترین شهر در شمال شرقی بنگلادش است، رسیده و حدود ۵۰ هزار خانواده را با مشکل قطعی برق مواجه کرده است.