عراق باید «زبان جدیدی از ایران» بشنود!

وزیر خارجه عراق اخیراً در مورد سطح و شکل روابط کشورش با ایران با ادبیاتی دیپلماتیک از رویکردی جدید خبرداد که در آن دیگر خبری از دخالت در عراق نخواهد بود و صرفاً امکان همکاری مشترک وجود خواهد داشت. وزیرخارجه عراق بیان داشته تهران در حال شنیدن «زبان جدیدی از بغداد» است که قبل از این وجود نداشت و از مرحله سکوت به مرحله صراحت منتقل شده است.

عراق باید «زبان جدیدی از ایران» بشنود!

وزیر خارجه عراق اخیراً در مورد سطح و شکل روابط کشورش با ایران با ادبیاتی دیپلماتیک از رویکردی جدید خبرداد که در آن دیگر خبری از دخالت در عراق نخواهد بود و صرفاً امکان همکاری مشترک وجود خواهد داشت. وزیرخارجه عراق بیان داشته تهران در حال شنیدن «زبان جدیدی از بغداد» است که قبل از این وجود نداشت و از مرحله سکوت به مرحله صراحت منتقل شده است.
این مقام ارشد عراقی اگرچه با زبان دیپلماتیک سخن می گفت اما در بطن کلام خود سخن از اولویت منافع ملی می زد و اشاره داشت که جدای از اینکه خواستار عدم دخالت ایران در کشورش می باشد، به دنبال حسن روابط با کشورهای همسایه خلیج فارس
می باشد.
اظهارات وزیرخارجه در قالب عرف بین المللی کاملاً پذیرفته و معقول است و خرده ای بر آنها وارد نیست هرچند که ایران حتی تمامیت ارضی آنها و امنیت جان مردم این کشور را از تجاوز وحشیانه داعش نجات داده باشد و نظام و دولت عراق را با پشتیبانی در مقابل اختلافات درونی حفظ کرده باشد.
اما نکته بحث و روی سخن با مسئولان دستگاه دیپلماسی خودمان در اتخاذ رویکردی مشابه در مقابل عراق می باشد. امروز کشور عراق با فروش نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت به عنوان دومین تولید کننده نفت درمنطقه و اوپک شناخته می شود. ثروتی عظیم که بدون هیچ محدودیت و تحریمی در اختیار دولت عراق قرار می گیرد. لذا دیگر نمی توان برای این کشور از باب نداشتن درآمد دلسوزی کرد و مطالبات خود را نادیده
 گرفت.
طبق ماده 6 قطعنامه 598 دولت عراق 1100 میلیارد دلار بابت غرامت خسارت مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است. مبلغی که طی چند دهه اخیر در صورت پیگیری حقوق تا دو برابر هم افزایش خواهد یافت. دیگر به نظر نمی رسد تعلل و مماشات و ترحمی در این زمینه باقی مانده باشد. و این بار باید "عراق صدایی جدید از ایران" را بشنود تا روابط میان دو کشور در تمام زمینه ها در مدار استاندارد خود
برسد.
همانطور که کویت تنها برای یک ماه حمله عراق به این کشور
52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت از این کشور گرفت، وقت آن رسیده است که ایران نیز به مطالبه حقوق مالی خود در چارچوب مطالبات قانون و البته با رعایت "حسن همجواری" حقوق خود را
 دریافت کند.
این تنها یک فقره از مطالبات و مناقشات میان دو کشور بوده که تاکنون به سبب برخی ملاحظات سیاسی و امنیتی و البته مذهبی و مردمی از سوی ایران پیگیری نشده و یا بهتر است بگوییم مراعات شده است!. مسائلی همچون مناقشات آبی، مسئله اروند، ریزگردها و مسائل
محیط زیستی، مسئله اختلافات مرزی، بحران های امنیتی و تروریستی و مسائل مختلف دیگری که هریک به طور جداگانه قابل طرح و برسی و مطالبه گری
 است.