سخت شدن «مدیریت مالی» برای سرپرست خانواده ها

واژگانی همچون حقوق و دستمزد، هزینه و مخارج، سبد مصرفی و معیشتی خانوار، از جمله مولفه هایی هستند که در بحث "مدیریت مالی" قابل توجه و اثرگذار هستند. به گونه ای که از سطح خرد تا کلان اقتصاد با آنها مرتبط بوده و ضرورت مدیریت مالی را دوچندان می کند. این که مدیریت مالی در سطح کلان اقتصادی به چه معنا و مفهومی است مورد بحث ما نیست. بلکه مدیریت مالی را از ابتدایی ترین و البته مهم ترین خواستگاه آن یعنی خانواده می نگریم

سخت شدن «مدیریت مالی» برای سرپرست خانواده ها


 

واژگانی همچون حقوق و دستمزد، هزینه و مخارج، سبد مصرفی و معیشتی خانوار، از جمله مولفه هایی هستند که در بحث "مدیریت مالی" قابل توجه و اثرگذار هستند. به گونه ای که از سطح خرد تا کلان اقتصاد  با آنها مرتبط بوده و ضرورت مدیریت مالی را دوچندان
می کند. این که مدیریت مالی در سطح کلان اقتصادی به چه معنا و مفهومی است مورد بحث ما نیست. بلکه مدیریت مالی را از ابتدایی ترین و البته مهم ترین خواستگاه آن یعنی خانواده می نگریم.
"مدیریت مالی" در خانواده ها معمولاً به گونه ای بود که سرپرست خانواده با پرداخت هزینه های کلان همچون مسکن و تأمین خوراک ماهانه، الباقی مانده درآمد خانواده را برای مخارجی همچون ارتقای سطح آموزش فرزندان، تأمین پوشاک فصل، هزینه تفریح و مسافرت، سلامت و درمان خانواده، پول توجیبی برای اعضای خانواده، و مهمتر از همه پس انداز برای آتیه و حوادث احتمالی برای خانواده اختصاص می داد. اینگونه بود که مدیریت مالی در سطح خانواده محقق می شد.
اما امروز مدیریت مالی برای سرپرست خانواده تبدیل به امری سخت و بعضاً غیرممکن تبدیل شده است!. چرا که سنخیتی میان درآمدها و هزینه های خانواده وجود ندارد و در مواردی حتی کفاف هزینه مسکن را هم نمی دهد و برای تأمین نیاز خوراک مشکلات فراوانی را برای خانواده سبب می گردد.
درحقیقت امروز ما از مرحله "مدیریت مالی" به مرحله "مدیریت نیازمندی ها" رسیده ایم. امروز خانواده ها در حال مدیریت(کوچک کردن و پایین آوردن) سطح خواسته های حداقلی خود از زندگی روزمره هستند.
برای تأمین هزینه مسکن مجبور به حاشیه نشینی و حتی مهاجرت به شهرهای اطراف شده اند، برای تأمین هزینه خوراک مجبور به کوچک کردن سفره و حذف برخی مواد غذایی شده اند و اساساً دیگر بخش های هزینه جاری زندگی خواسته یا ناخواسته از اولویت خارج شده اند.
حال اینکه در چنین وضعیتی برخی برای مدیریت مالی
خانواده ها نسخه هایی غیرکارشناسی و بعضاً ناراحت کننده می پیچند، خود جای تأمل دارد. اینکه گفته می شود برای مدیریت مالی «ابتدای ماه مبلغی را برای آخر ماه نگهدارید» یا «هنگام خرید بچه ها را با خود نبرید»!. واقعاً آیا این موارد توصیه های کارشناسی شده است.
خوب است درکنار تلاش های اجرایی که مسئولین  برای کاهش فشارهای معیشتی مردم انجام می دهد، ضروری است تا یک تیم کارشناسی شامل جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی در کنار کارشناسان اقتصادی گردهم آیند و در مورد مشکلات و وضعیت فعلی مردم بحث و گفتگو کنند تا بتوانند آرامشی نسبی را حداقل به لحاظ روانی برای جامعه فراهم
کنند.شکی نیست که هرگونه تغییر و تحول اقتصادی در ابتدا با چالش ها و مشکلاتی مواجه خواهد بود، اما این ضرورت دارد تا مسئولان ذهنیت و افکارعمومی مردم را به لحاظ روانی آماده و آرام سازند تا میزان صبر و تحمل مردم در برابر تغییرات به وجود آمده افزایش یابد. ضمن اینکه باید در این مرحله از هرگونه نسخه پیچی غیرکارشناسی و تبلیغاتی پرهیز
 کرد. چرا که جامعه تحت فشار با دیدن و شنیدن مسائل این چنینی به این باور
می رسد که درد و رنجش برای مسئولان قابل درک نیست و اعتماد لازم برای همراهی را از دست خواهند داد.