کی‌یف:دیگر قصد پیوستن به ناتو را نداریم

معاون دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که این کشور دیگر گامی برای پیوستن به پیمان ناتو برنخواهد داشت.معاون دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که این کشور دیگر گامی برای پیوستن به پیمان ناتو برنخواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، معاون دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که این کشور دیگر گامی برای پیوستن به پیمان ناتو برنخواهد داشت.«ایگور ژوکوا»، معاون دفتر رئیس‌جمهوری اوکراین گفت که این کشور قصد اتخاذ گام‌هایی برای پیوستن به پیمان ناتو را ندارد چرا که می‌داند این تلاش‌ها به دلیل موضع‌گیری برخی کشورهای این پیمان بی‌فایده است.