معاون حزب دموکرات کردستان: عملیات سیاسی در عراق به سطوح خطرناکی رسیده است

معاون حزب دموکرات کردستان: عملیات سیاسی در عراق به سطوح خطرناکی رسیده است


معاون حزب دموکرات کردستان عراق عملیات سیاسی در در این کشور را در سطح خطرناکی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المعلومه، «شریف سلیمان»، معاون حزب دموکرات کردستان عراق  تاکید کرد که عملیات سیاسی در مسیر امن حرکت نکرده و اکنون به سطوح بسیار خطرناکی رسیده است..
وی گفت: «چند روز گذشته با همه وقایعی که گذشت، نقشه سیاسی را پس از خروج جریان بسیار تأثیرگذار صدر از روند سیاسی به دلیل محبوبیت آن تغییر داد. حزب دموکرات کردستان با این جریان رابطه و تفاهم دارد و این تفاهم ادامه خواهد داشت».سلیمان افزود: «وجود اختلافات و موانع، عدم اجرای مفاد قانون و عدم حرکت عملیات سیاسی در مسیر امن، این روند را به سطوح بسیار خطرناکی رسانده است و همه می دانند که عراق و اقلیم اکنون به دلیل عدم پایبندی به قانون اساسی در چه مرحله‌ای قرار دارند».