افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد

ادعای معاون دبیرکل سازمان ملل:

ادعای معاون دبیرکل سازمان ملل: افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد

 


معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، طی نشست شورای امنیت برای بررسی میزان اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، مدعی شد که اقدام‌های ایران در خصوص افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده و خاموش کردن دوربین‌های نظارتی آژانس، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، «روزمری دی کارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح طی نشست شورای امنیت برای بررسی میزان اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، مدعی شد که اقدام‌های ایران در خصوص افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده و خاموش کردن دوربین‌های نظارتی آژانس، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد شد.