کنکور و حواشی و گمشده "تخصص"

کنکور امسال یکی از پرحاشیه ترین آزمون ها طی دهه های اخیر بود. بروز ناهماهنگی هایی همچون دادن سئوالات انسانی به شرکت کننده تجربی و بالعکس، ورود گوشی های تلفن همراه به جلسات، تخلف در نشت سوالات در فضای مجازی و دستگیری افرادی در این رابطه بیانگر ضعف هایی جدی در حوزه آموزش عالی کشور است.

کنکور و حواشی  و گمشده "تخصص"

 


کنکور امسال یکی از پرحاشیه ترین آزمون ها طی دهه های اخیر بود. بروز ناهماهنگی هایی همچون دادن سئوالات انسانی به شرکت کننده تجربی و بالعکس، ورود گوشی های تلفن همراه به جلسات، تخلف در نشت سوالات در فضای مجازی و دستگیری افرادی در این رابطه بیانگر ضعف هایی جدی در حوزه آموزش عالی کشور است.
هرچند که بر این باوریم شیوه سنتی برگزاری کنکور خود عاملی برای این قبیل سواستفاده گری هاست اما واقعیت این است که حفظ این رقابت ناسالم در عرصه آموزش باید روزی پایان یابد.
با تمام این اوصاف حرف برسر این است که همین شیوه کنونی را باید براساس اصول استاندارد پیش برد. متأسفانه طی سال های گذشته برخی نیروها و مدیران ارشد در حوزه آموزشی کشور بازنشست و یا تعدیل و
جابه جا شده اند و کار بدست نیروهایی انجام می شود که از تجربه مدیریتی کافی در این باره ندارند.
باید توجه داشت که عرصه آموزش کشور جایی نیست که در آن
جناح گرایی و یا سلیقه گرایی اعمال شود.
مراکز آموزشی محلی برای دانش افزایی و سازوکارهای مرتبط با آن است و اگر دستخوش تغییرات غیراصولی گردد مسلما آسیب های جدی بر
سبدنه علمی و داوطلبین عرصه علم و دانش وارد خواهد شد.
ما معتقدیم هر داوطلب باید در دانشگاه و دانشکده مورد علاقه اش به صورت مجزا امتحان و گزینش شود. اما حال اگر قرار بر ادامه این رقابت
می باشد ضروری است تا با رعایت اصول مدیریتی اجرای این رقابت را صحیح و بی حاشیه پیش ببریم و بیش از این با آینده و روان جوانان بازی نکنیم.