مقام الیزه:هنوز فرصت احیای برجام وجود دارد

مقام الیزه:هنوز فرصت احیای برجام وجود داردیک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت که هنوز برای نجات برجام فرصت وجود دارد ولی در این مسیر، توپ در زمین تهران است.
به گزارش ایلنا، یک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه در آستانه دیدار «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری این کشور و
«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، گفت که هنوز برای نجات برجام فرصت وجود دارد ولی در این مسیر، توپ در زمین تهران است.
وی افزود که ماکرون در جریان ضیافت شام با محمد بن سلمان، علاوه بر مساله ایران، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی را نیز مود بحث قرار خواهد داد.