بلینکن در برابر خواست کنگره برای معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم مقاومت می‌کند

نیویورک تایمز:

نیویورک تایمز: بلینکن در برابر خواست کنگره برای معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم مقاومت می‌کندروزنامه نیویورک تایمز از مقاومت وزیر خارجه آمریکا در برابر خواست کنگره برای معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم خبر داد.
به گزارش نیویورک تایمز، «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا در برابر فشار کنگره برای اعلام روسیه به عنوان  کشور حامی تروریسم مقاومت می‌کند.نیویورک تایمز نوشت: «بلینکن هفته‌هاست که تحت فشار کنگره قرار دارد تا روسیه را رسما به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند، اما او به رغم جذابیت احساسی چنین عبارتی در برابر اقدامی که می‌تواند وادار به اعمال تحریم‌ها علیه متحدان آمریکا در تجارت با روسیه کند، مقاومت می‌کند».