سانحه برای یک فروند جنگنده سوخو ۲۲ در شیراز

هواپیمای سوخو ۲۲ نیروی هوافضای سپاه در شیراز دچار حادثه شد. هواپیمای سوخو ۲۲ نیروی هوافضای سپاه در شیراز دچار حادثه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲ متعلق به نیروی هوافضای سپاه هنگام برخاستن در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت) شدند.
در این سانحه خلبانان با عکس العمل به هنگام در سلامت کامل هستند.