پاسخ گویی در قبال پرسشگری معنا دارد

به بهانه روزخبرنگار؛

در شورحال محرم و وقایع تلخ و دردناک سیل در سراسر کشور، مجالی برای گفتن از اهالی خبر و رسانه در قالب روزخبرنگار باقی نمی ماند. چرا که از این حیث منت و طلبی به گردن کسی نیست و وظیفه و تعهد اصحاب رسانه است که برای جامعه خود حکم چشم و گوش و البته زبان داشته باشند.

پاسخ گویی در قبال پرسشگری معنا دارد 

در شورحال محرم و وقایع تلخ و دردناک سیل در سراسر کشور، مجالی برای گفتن از اهالی خبر و رسانه در قالب روزخبرنگار باقی نمی ماند. چرا که از این حیث منت و طلبی به گردن کسی نیست و وظیفه و تعهد اصحاب رسانه است که برای جامعه خود حکم چشم و گوش و البته زبان داشته باشند.
لذا به مناسبت همین روز باردیگر باید بر رسالت خود بیش از پیش تاکید داشته باشیم و خطاب به مسئولان بگوییم که هر سئوال و هر یادداشت و سرمقاله و تحلیل و خبری که نوشته می شود، نه از باب
پر کردن صفحات و گزارش های رسانه ای است، بلکه پشت هریک از آنها عزمی برای اطلاع رسانی قرار دارد که بخشی از آن حتی برای عامل و فاعلان خبر بسیار مفید است.
خبرنگاران و اصحاب رسانه صرفاً برای مردم نمی نویسند و برای آنها تحلیل و گزارش تهیه نمی کنند، بلکه بخشی ازاین تحلیل ها مخاطب خاصشان مسئولان و مدیرانی هستند که عامل انجام کار و برنامه های مختلف هستند. مدیری که سیاست گذاری ها بالادستی را در عرصه میدانی جامه عمل می پوشاند باید خود و عملکردش را مورد سنجش کیفی قرار دهد.
 مسلماً این سنجش از سوی دستگاه تحت امرش نمی تواند نتیجه واقع بینانه ای داشته باشد. چرا که متأسفانه در بعضی از ساختارهای مدیریتی در کشورمان به گونه ای است که از پایین به بالا اقدامات هیچگاه مورد نقد و انتقاد قرار نمی گیرد و هرچه مدیران ارشد انجام می دهند از سوی مجریان پایین دستی مورد تأیید و تمجید قرار می گیرد.
پس اینجاست که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه می تواند برای منافع ملی کشور و ملت مفید واقع شود و خارج از هرگونه چشم داشتی و یا نفعی از اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده، نگاهی واقع گرایانه به موضوع داشته باشند و از یکسو مردم را نسبت به اقدامات مسئولانشان و کیفت اقداماتشان مطلع سازند و از سوی دیگر آیینه ای از جنس واقع گرایی در برابر مسئولان قرار دهند تا بتوانند نتیجه و نحوه آرایش فکری و عملی خود را در عرصه های مختلف به وضوح و بدور از هرگونه غبار تملق مشاهده کنند و تصویری واقعی را از خود داشته باشند.
متأسفانه بعضاً این آیینه و تصویری که نشانگر واقعیت هاست به مذاق برخی خوش نمی آید و بلافاصله آن را مصداق تخریب و
سیاه نمایی قلمداد می کنند. درحالی که اگر نگرشی معقول به این قضایا باشد عملکرد خبرنگاران می توان قوام بخش تصمیمات و افزایش
بهره وری اقدامات باشد.
حساب آن دسته از رسانه هایی که به صورت جانبدارانه له و علیه تصمیمات و اقدامات مسئولان کار می کنند از حساب دلسوزان واقعی عرصه رسانه کشور جداست. اما همین رسانه های جانبدار نیز به سبب نحوه عملکرد برخی جریان هایی به وجود آمده اند که یا قدرت را در دست داشته اند و یا از سوی مخالفانشان برای حضور در بدنه ساختار قدرت شکل گرفته اند.
با تمام این اوصاف کم نیستند خبرنگاران و رسانه هایی که دردشان درد مردم است و وقتی که از مشکلات مردم می نویسند و یا گزارش تهیه می کنند، خودشان به آن درد مبتلا هستند و با لمس گرفتاری های مردم رسالت خود را ادامه می دهند. امیدواریم این مدافعان حقیقت همواره در مسیر آگاهی بخشی قلم و کلامشان چاره ساز مردم باشد.