واشنگتن در حال بررسی پاسخ‌های ایران است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

واشنگتن در حال بررسی پاسخ‌های ایران استسخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن نظرات ایران را به واسطه اتحادیه اروپا دریافت کرده و در حال بررسی آن است.
به گزارش ایلنا، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن نظرات ایران را به واسطه اتحادیه اروپا دریافت کرده و در حال بررسی آن است.وی در نشستی خبری گفت که پس از بررسی مواضع ایران، نظرات خود را با اتحادیه اروپا در میان خواهیم گذاشت.
پرایس افزود که آمریکا به رایزنی با هم‌پیمانان خود در اروپایی خود درباره ایران ادامه می‌دهد.