مردم حاضر به پذیرش تبعات تصمیمات خود هستند

در تمام دنیا نحوه عملکرد دولت ها به لحاظ کیفی یک معیار مشخص دارد و آن "میزان رضایت عمومی" است.

مردم حاضر به پذیرش تبعات تصمیمات خود هستند


 

در تمام دنیا نحوه عملکرد دولت ها به لحاظ کیفی یک معیار مشخص دارد و آن "میزان رضایت عمومی" است.
اینکه مردم از تصمیمات، اقدامات، خدمات و
جهت گیری های مسئولانشان راضی باشند یا نباشند، عیاری است که در کارنامه دولتمردان ثبت خواهد شد. اما مسئله بسیار مهم موضوع موفقیت برخی دولت ها در امورات اجرایی نسبت به دیگر کشورهاست.
ایران ما یک کشور درحال توسعه است که نیازمند راهکارها و برنامه هایی است که مسیر توسعه را کوتاه نماید. به همین منظور می توان نسخه موفقیت کشورهایی که در امور اجرایی موفق بوده اند را به طور خلاصه مرور کرد.
با مشاهده عملکرد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که از قضا جلوتر از ما هستند، می توان نسبت اثرگذاری حضور مردم در امور اجرایی و اقتصادی را به وضوح مشاهده کرد. اینکه از امور اجتماعی و فرهنگی گرفته تا مسائل سیاسی و اقتصادی با حضور و نظر مستقیم مردم شکل می گیرد، نشانگر پتانسیلی است که جامعه در خود نهفته دارد و در صورت توجه به آن آثار و نتایج مثبت خود را به ظهور می رساند .
اما این مسئله در کشور ما علیرغم بیان و تاکیدش در ادوار مختلف، هیچگاه به طور مطلوب به حیطه عمل وارد نمی شود. بلکه جای آن را مسائل حاشیه ای می گیرد و انرژی کشور بعضاً صرف مجادلات حزبی و گروهی می شود. ما تجربه های تلخی را در سال های قبل در حوزه
سیاست زدگی تصمیمات داشته ایم و آثار مخربش را نیز مشاهده کردیم.
اما گویا هنوز به این عینیت نرسیده ایم که هیچ برنامه و سیاستی جز واگذاری امور به رای و دست مردم راهگشای مشکلات فعلی ما نیست.
این درست است که ما در جبهه بزرگی از مقاومت در مقابل دشمنان ایستادگی کرده ایم و مقتضی این شرایط این است که دولت دخالت و نظارت گسترده ای در امور داشته باشد، اما نادیده گرفتن توان و انرژی مردم در مسیر مقاومت و همچنین سازندگی کشور اشتباهی بزرگ است.
درحال حاضر تحریم های مختلف دامن کشور را گرفته است، موضوعاتی همچون پیوستن به سیستم جهانی مبارزه با پولشویی و مبارزه با اقدامات مالی تروریستی مجاری تنفس اقتصاد کشور را فشرده است و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی مشکلات اقتصادی فراوانی را برای جامعه رقم زده است.
اما شاهدیم که چنین مسائلی در هزارتوی سیاست ورزی میان مسئولان و نهادهای مختلف گیر کرده است و تصمیم مشخصی برای آنها اتخاذ نمی شود.
این درحالی است که اگر تصمیم گیری در چنین اموری را نیز بر عهده مردم بگذاریم و از آنها نظرخواهی کنیم بهترین و منصفانه ترین نتایج به دست خواهد آمد و دیگر هیچ کس نمی تواند نسبت به موفقیت و یا شکست چنین تصمیماتی ادعایی داشته باشند، چرا که خواست مردم در اولویت است و این گفته حضرت امام(ره) در دیدار با کارگزاران انقلاب باید همواره مورد توجه باشد که فرمودند:"باید رای نظر مردم را به اجرا درآورید حتی اگر به صلاح آنها نباشد و حتی به ضررشان باشد".
در امور اقتصادی نیز چنین است و اگر نهادهای دولتی و حکومتی دست از مالکیت خود بر امور مختلف بردارند و اجازه ورود بخش خصوصی واقعی را بدهند، خود به خود بسیاری از مشکلات تحریمی از بین خواهد رفت و ما مجبور به پذیرش برخی معاملات تحمیلی از سوی برخی کشورها نیستیم.
عدم سپردن امور به دست مردم، حاصلی جز تأمین منافع گروه ها و
جریان های مختلف سیاسی و اقتصادی فرصت طلب را درپی نخواهد داشت و آثار مخرب آن همچون اختلاف و تفرقه درمیان آحاد مردم، بهانه دادن به دست دشمنان و تضییع منافع ملی برای نسل امروز و آینده، موجب
بی اعتمادی و بی تفاوتی ملت نسبت به عملکرد کلی نظام خواهد شد