اجلاس شانگهای را جدی بگیریم

با حضور رئیس جمهوری کشورمان در شهر سمرقند و شرکت در اجلاس شانگهای، عضویت رسمی کشورمان در این گروه اعلام شد و ایران از این پس می تواند از پتانسیل های موجود در این فضا در جهت گسترش همکاری های اقتصادی و البته سیاسی و دیپلماسی بهره ببرد.

اجلاس شانگهای را جدی بگیریم


 

با حضور رئیس جمهوری کشورمان در شهر سمرقند و شرکت در اجلاس شانگهای، عضویت رسمی کشورمان در این گروه اعلام شد و ایران از این پس می تواند از پتانسیل های موجود در این فضا در جهت گسترش همکاری های اقتصادی و البته سیاسی و دیپلماسی بهره ببرد.
اما مسئله اصلی این است که ما بتوانیم بسترهای لازم جهت
بهره برداری از این امتیازات را فراهم کنیم. بحث مبادلات تجاری
مسئله ای است که نیازمند زیرساخت های پولی و بانکی دارد که به عنوان یک اصل جهانی برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
متأسفانه ما درحال حاضر به سبب تحریم های چندین ساله از زیرساخت و سخت افزارها و نرم افزارهای اقتصادی رایج در جهان اقتصاد عقب
مانده ایم و سیاست های پولی و بانکی ما همطراز و مطابق با استانداردهای جهانی نیست. لذا هرچقدر در اجلاس شانگهای فرصت اقتصادی و تجاری فراهم باشد، تا زمانی که ما نتوانیم این پتانسیل ها را بالفعل کنیم برای ما آورده ای نخواهد داشت و صرفاً به لحاظ سیاسی می تواند دستاوردهای نسبی برای ما داشته باشد.
درحالی که می دانیم جهان امروز سیاست و اقتصاد را بهم گره زده است و ما نمی توانیم بگوییم به لحاظ سیاسی و دیپلماسی قوی هستیم پس در حوزه اقتصاد مشکلی نخواهیم داشت و برعکس. باید توازن میان تعاملات سیاسی و اقتصادی به لحاظ استانداردهای جهانی لحاظ شود تا بتوان از مزیت های همگرایی و همراهی کشورهای دیگر همچون اعضای سازمان همکاری های شانگهای بهره ببریم.
اما نکته آخر اینکه فراموش نکنیم در مقابل محدودیت هایی که ما دچارش هستیم، رقبای ما در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور درحال طی کردن مراحل و تکمیل کردن روند توسعه خود هستند. شاید از برخی آنها جلو باشیم اما از بسیاری از آنها در رقابت توسعه محور عقب
مانده ایم.
آنها از تمام پتانسیل های جهانی و منطقه ای بهره می برند و ما به سبب محدودیت هایی که داریم حتی قادر به استفاده از داشته مالی خود نیستیم چه برسد به توان سازمان های جهانی.