اسلامی: ظرفیت جدید ایجاد شده در فردو و نطنز، بر اساس قوانین آژانس است

اسلامی: ظرفیت جدید ایجاد شده در فردو و نطنز، بر اساس قوانین آژانس است

  رئیس سازمان انرژی اتمی کشور  در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: ظرفیت‌های جدیدی که در سایت فردو و نطنز انجام شده، بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی است و فشار سیاسی و قطعنامه راه حل نیست.