کشف محموله سنگین مهمات جنگی در مرز مریوان

فرمانده مرزبانی استان کردستان خبر داد؛

فرمانده مرزبانی استان کردستان خبر داد؛ کشف محموله سنگین مهمات جنگی در مرز مریوان فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف بیش از ۶ هزار عدد فشنگ جنگی با استفاده از تجهیزات هوشمند و اپتیکی در نوار مرزی مریوان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی سواری و بازداشت ۲ نفر قاچاقچی در این رابطه، گفت: مرزبانان در پاک سازی محل و بررسی بار قاچاقچیان،
۶ هزار و ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی را کشف کردند.