تنها راه برون رفت کشور از مشکلات، نوسازی نظام حکمرانی است

قالیباف در نطق پیش از دستور:

قالیباف در نطق پیش از دستور: تنها راه برون رفت کشور از مشکلات، نوسازی نظام حکمرانی است


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه برون رفت کشور از مشکلات پیش رو، نوسازی نظام حکمرانی همراه با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است.
به گزارش  مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وجود ناکارآمدی‌های سالیان متمادی که سرعت پیشرفت کشور را کند کرده است، حضور مؤثر و کارآمد بسیج و سپاه صرفاً یک دلیل دارد و آن فرهنگ بسیجی است که امام (ره) آن را در مردم ایران دمید و در دفاع مقدس متبلور و بالنده شد.
قالیباف تاکید کرد: نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی تکیه بر مردم و باور بر سنت‌های الهی بود و بر همین اساس است که تصریح می‌کنم تا زمانی که این دو باور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مبنای برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد نخواهیم توانست چالش‌های این عرصه‌ها را حل کنیم لذا تاکید می‌کنم تنها راه برون رفت کشور از مشکلات پیش رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.