کنکور و سرنوشت کنکوری ها در گرو کرونا

يكي از مهم ترین چالش های این روزهای کرونایی داوطلبان کنکور، تعیین زمان و مکان مناسب برای برگزاری چنین آزمون بزرگ کشوری است که طبعا با توجه به پروتکل های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت و رعایت

کنکور و سرنوشت کنکوری ها در گرو کرونا

يكي از مهم ترین چالش های این روزهای کرونایی داوطلبان کنکور، تعیین زمان و مکان مناسب برای برگزاری  چنین آزمون بزرگ کشوری است که طبعا با توجه به پروتکل های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت و رعایت
فاصله گذاری اجتماعی به چالشی هم برای برگزارکنندگان و هم‌شرکت کنندگان بدل شده است، زیرا در شرایط فعلی باید از یک ظرفیت مکانی و زمانی حداقل دو برابری استفاده کرد. یعنی هم حوزه ها دوبرابر شوند و هم زمان  برگزاری کنکور دو برابر  شود. طبعا داوطلبان به دلیل یک سال فرصتی که در جهت  آمادگی برای این کارزار علمی بزرگ گذاشته اند، ترجیح می دهند این آزمون امسال برگزار شود؛ ضمن این که در مورد داوطلبان پسری که برای دوم در این آزمون شرکت می‌کنند،  مسئله سربازی هم در میان است.
البته که در این رابطه سازمان سنجش اعلام کرده که  نهایت تلاش خود را برای برگزاری ایمن آزمون سراسری خواهد کرد؛ اما در این میان برخی از مسئولان بهداشت و درمان، معتقدند برگزار نشدن این آزمون و به تعویق افتادن آن ایمن‌تر است، چرا که در طی همین دو سه ماه اخیر و انجام آزمون های مختلف، پروتکل های لازم چنان که باید رعایت نشده اند و وزارت بهداشت نگران ابتلای افراد زیادی به خاطر شرکت در این آزمون سراسری هستند.
به هرحال، این هر دو  وزارت بهداشت و وزارت علوم در نهایت با
نشست ها و مصلحت اندیشی ها و نیز به کار گرفتن  بیشترین ظرفیت‌های خویش، به یک وفاق و تصمیم نهایی در این‌مورد برسند. تا تکلیف
شرکت کنندگان در رابطه با آینده شان، مشخص شود. چرا که این دست و آن دست کردن های اخیر بر استرس این داوطلبان بیش از پیش افزوده است.
هرچند که سلامت جمعی داوطلبان از اهمیت بیشتری برای جامعه و کادر درمان برخوردار است و در صورت ابتلای جمعی، این کادر درمان و تجهیزات هستند که باید چنین ابتلای جمعی را پوشش دهند و در این شرایط باید هوای این گروه فداکار را نیز داشت.