آغاز پرداخت ۳۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: با تاکید رئیس جمهور و اهتمام سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت کلیه مطالبات مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری در سراسر کشور آغاز شده است.

آغاز پرداخت ۳۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان

 

 


معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: با تاکید رئیس جمهور و اهتمام سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت کلیه مطالبات مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک افقهی اظهار داشت: چنانچه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی همچنان پاداش خود را دریافت نکرده باشند، این هزینه باید توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه از خزانه درخواست شود.معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: بعد از طی فرایندی در دستگاه اجرایی برای تطبیق کد ملی و سایر مشخصه‌های مورد نیاز پرداختی انجام خواهد شد.تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱، تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و هفتصد هزار نفر وبازنشستگان لشکری یک میلیون نفر اعلام شده است.پیش از این و در مهر ۱۴۰۱ هم نمایندگان مجلس خواستار تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در اسرع وقت شده بودند.
بر اساس خبر آغاز پرداخت ۳۸ میلیارد تومان پرداخت مطالبات بازنشستگان لشکری و کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۴۰۰ را به ترتیب تاریخ بازنشستگی شامل کد ملی، تاریخ بازنشستگی، شماره شبا و مبلغ قابل پرداخت با رعایت جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعلام نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات یاد شده و تعیین میزان پاداش پایان خدمت قابل پرداخت به هر فرد با دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.