فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی

دنیا و امورات مردم جهان برپاشنه اینترنت می چرخد و از توسعه ارتباطات کیهانی گرفته تا فروش پیتزا، همگی نیازمند این ابزار است و کشورها در بهره گیری بیشتر و ارتقای آن بایکدیگر رقابت می کنند. چرا که دریافته اند هرچه برسرعت و کیفیت و میزان دسترسی آن بیفزایند، به همان نسبت سرعت، کیفیت و همه گیری روند توسعه افزایش خواهد یافت و به طور کلی در رقابت جهانی موقعیت بهتری خواهند داشت.

فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی

دنیا و امورات مردم جهان برپاشنه اینترنت می چرخد و از توسعه ارتباطات کیهانی گرفته تا فروش پیتزا، همگی نیازمند این ابزار است و کشورها در  بهره گیری بیشتر و ارتقای آن بایکدیگر رقابت می کنند. چرا که دریافته اند هرچه برسرعت و کیفیت و میزان دسترسی آن بیفزایند، به همان نسبت سرعت، کیفیت و همه گیری روند توسعه افزایش خواهد یافت و به طور کلی در رقابت جهانی موقعیت بهتری خواهند داشت.
اما این قضیه در کشورما کاملاً برعکس تعبیر و تفسیر می شود و برخی معتقدند هرچه میزان دسترسی مردم به اینترنت کمتر باشد و هرچه فضای مجازی محدودتر گردد، سلامت و رشد مردم ایران تضمین می گردد!. این هم از بخت نسل جوان ماست که زندگی را باید با فیلترشکن سپری کند.
درهمین راستا چند روز پیش خبری مبنی بر پیگیری دفترریاست جمهوری در مورد رفع فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی منتشر شد. خبری که برخی امیدواری ها را ایجاد کرد که ممکن است حداقل شرایط اینترنت به حالت قبل برگردد و دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی پرکاربرد آزاد گردد.
اما چند روز بعد وزیر ارتباطات از ارائه سیم کارت های بدون فیلتر برای مسافران خارجی خبرداد و گفت: «شنیده شده است که توریست‌ها و گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده‌اند.»
این صحبت های وزیر و قصدشان از ارائه سیم کارت های بدون فیلتر به توریست ها بیانگر این است که خبری از رفع فیلتر و محدودیت های موجود در اینترنت کشور نخواهد بود. حال باید پرسید آن ادعای دفتر ریاست جمهوری را باورکنیم که پیگیر بازگشت وضعیت اینترنت به حالت قبل بود، یا این وعده وزیر را که می خواهد سیم کارت بدون فیلتر به خارجی ها بدهد؟!
اگر قرار به بازگشت اینترنت به حالت قبل و رفع محدودیت های است، پس دلیل توزیع سیم کارت بدون فیلتر چیست؟! پس بی جهت نباید امیدوار بود و این قبیل خبرها را باید نادیده گرفت چرا که این تناقضات نشانگر نبودن عزم جدی برای رسیدگی به خواست مردم است.
از تمام این مسائل که بگذریم باید از مسئولان محترم پرسید که این چه مدیریت دوگانه است که می تواند امتیازاتی برای خارجی ها داشته باشد که مردم داخل صلاحیت یا اجازه استفاده از آن را ندارند. اظهارات وزیر ارتباطات کاملاً درست است مسافران یا گردشگران خارجی به سبب فیلتربودن واتساپ و اینستاگرام "کمی" دچار مشکل می شوند. اما این را نمی بینند که چندین میلیون نفر از زمان محدودیت های اینترنتی طی این چند ماه کسب و کار خود را از دست داده اند و برای گذران زندگی به
دست فروشی و مسافرکشی با موتور روی آورده اند.
مردم واقعاً از این وضعیت خسته شده اند که مدام برای داشتن
حداقل های یک زندگی اجتماعی با التماس از مسئولان مطالبه کنند. خواسته هایی که امروز مردم از آن محروم هستند در دیگر جوامع حل شده و از رده مطالبات عمومی خارج شده و به صورت یک امر عادی و دائمی تلقی می گردد. البته اگر باز در حوزه اینترنت خود را با افغانستان مقایسه
 نکنیم!