آغاز رزمایش مشترک چین، ایران و روسیه در آبهای جنوبی ایران

وزارت دفاع چین اعلام کرد که این کشور به همراه ایران و روسیه از رزمایش مشترک دریایی پنج روزه را در خلیج عمان آغاز می کند.

آغاز رزمایش مشترک چین، ایران و روسیه در آبهای جنوبی ایران

 


وزارت دفاع چین اعلام کرد که این کشور به همراه ایران و روسیه از رزمایش مشترک دریایی پنج روزه را در خلیج عمان آغاز می کند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: بر اساس توافقات انجام شده بین نیروهای مسلح روسیه، چین، ایران و سایر کشورها، رزمایش مشترک دریایی «کمربند امنیتی دریایی ۲۰۲۳» را از تاریخ
۱۵ تا ۱۹ مارس(۲۴ تا ۲۸ اسفند ماه جاری) در
 خلیج عمان برگزار می کند».
بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این رزمایش مشترک در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ نیز برگزار شده بود.
ناوشکن موشک اندازی "نانینگ" چین در این رزمایش حضور دارد.
براساس این بیانیه، این رزمایش مشترک به توسعه همکاری های میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده و افزایش آمادگی مشترک برای تامین امنیت دریایی و ایجاد انرژی مثبت برای صلح و ثبات
منطقه ای کمک می کند.