جوزپ بوررل:روند آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده‌های اف- ۱۶ آغاز شده است

تاس :مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آغاز روند أموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده‌های اف- ۱۶ خبر داد.

جوزپ بوررل:روند آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده‌های اف- ۱۶ آغاز شده است

تاس :مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آغاز روند أموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده‌های اف- ۱۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «روند آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده‌های اف-۱۶ در بسیاری از کشورها و به طور خاص در لهستان عملا آغاز شده است.
بوررل پس از ورود به نشست وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که کی‌یف این جنگنده‌ها را در آینده نزدیک دریافت خواهد کرد.وی افزود: «خوشحالم که به اطلاع شما برسانم که آموزش خلبانان اوکراینی بر روی جنگنده‌های اف- ۱۶ در چندین کشور از جمله لهستان آغاز شده است و مدتی طول می‌کشد، اما هر چه زودتر انجام شود، بهتر است و این امر مقدمه ای برای تحویل  این هواپیماها در آینده ای نزدیک است».