۳۶ درصد مساحت خراسان جنوبی، تحت تأثیر پدیده‌های بیابانی

از مجموع عرصه‌های طبیعی خراسان جنوبی ۳۶ درصد عرصه‌های بیابانی است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن مساحتی برابر ۱۵۰ هزار و۳۶ درصد مساحت خراسان جنوبی تحت تأثیر پدیده‌های بیابانی۷۹۷ کیلومتر مربع ۹.۱۵ درصد کشور ایران و ۰.۱ درصد مساحت خشکی‌های جهان را به خود اختصاص داده است.

۳۶ درصد مساحت خراسان جنوبی، تحت تأثیر پدیده‌های بیابانی

از مجموع عرصه‌های طبیعی خراسان جنوبی ۳۶ درصد عرصه‌های بیابانی است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن مساحتی برابر ۱۵۰ هزار و۳۶ درصد مساحت خراسان جنوبی تحت تأثیر پدیده‌های بیابانی۷۹۷ کیلومتر مربع ۹.۱۵ درصد کشور ایران و ۰.۱ درصد مساحت خشکی‌های جهان را به خود اختصاص داده است.
نصرآبادی با بیان اینکه حدود ۹۶.۵ درصد از کل مساحت استان معادل ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و۸۷ هکتار را عرصه‌های طبیعی در بر می‌گیرد، افزود: ۳۶ درصد از مساحت کل استان را پدیده بیابانی و۵۰ درصد را مراتع کم تراکم بیابانی در بر می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد کل استان را مراتع کم تراکم بیابانی شامل می‌شود، گفت: ۶.۳ درصد مساحت کل استان را مراتع خوب و نیمه متراکم است.
وی مساحت جنگل‌های تنک و نیمه انبوه استان را ۴.۲ درصد مساحت کل استان عنوان کرد و افزود: خراسان جنوبی با قرار داشتن بر روی کمربند خشک و نیمه خشک نیم‌کره شمالی دارای ذخائر منابع آبی بسیار ضعیف و نزولات جوی کم، تبخیر سالانه بسیار شدید و میزان پوشش گیاهی اندک است.
نصرآبادی گفت: خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است که بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی و به روزرسانی سال ۱۳۹۸، ۳۲ کانون بحرانی فرسایش بادی شناسایی شده که سطح این کانون‌ها ۲ میلیون و
 ۱۲۱ هزار و ۱۰۹ هکتار
 است.
به گفته وی  مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در سطح استان در سال ۱۳۹۸ برابر ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۲۱۰۰ هکتار است.
وی عنوان کرد: مجموع خسارت‌های ناشی از این کانون‌های بحرانی در استان سالانه حدود ۸۴ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان برآورد شده است.
به گفته وی این در حالی است که در سال ۹۵ تعداد کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در سطح استان ۲۸ کانون به مساحت یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۴۱ هکتار و مناطق تحت تاثیرفرسایش بادی در استان برابر ۳ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۶ هکتار بوده است.
نصرآبادی گفت: این آمار نشان از افزایش یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۳۴ هکتاری مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی و ۷۲۵ هزار و ۳۶۸ هکتاری کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در بازه زمانی ۴ ساله مطالعات این طرح در استان است.