هزینه ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی برای آماده سازی زمین‌های رایگان

معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات واگذاری رایگان۲۰۰ متر زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر گفت: هزینه آماده سازی این زمین‌ها ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات واگذاری رایگان۲۰۰ متر زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر گفت: هزینه آماده سازی این زمین‌ها ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش  مهر، هادی عباسی در نشست خبری در خصوص طرح جوانی وزارت راه و شهرسازی گفت: در قانون جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف شده به خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر که متولد ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد هستند ۲۰۰ متر مربع زمین به صورت رایگان واگذار کند.
وی افزود: البته این خانوارها باید هزینه آماده سازی زمین را پرداخت کنند این هزینه به صورت قسطی با دو سال تنفس و طی شش سال دریافت خواهد شد.