عمان، نماد الگوی دیپلماسی فعال و خاموش

حضور سلطان عمان در ایران همواره با پیام هایی جدی از سوی غرب و یا نهایی کردن موضوعی در جهت بهبود یا از سرگیری روابط با همسایگان و یا معامله هایی از جنس تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه شده و مواردی از این دست بوده است که البته این نقش را باید به حساب جایگاه و اعتبار کشور و سلطان عمان گذاشت، نه به عنوان یک واسطه یا پیام رسان ساده!.

عمان، نماد الگوی دیپلماسی فعال و خاموش

حضور سلطان عمان در ایران همواره با پیام هایی جدی از سوی غرب و یا نهایی کردن موضوعی در جهت بهبود یا از سرگیری روابط با همسایگان و یا معامله هایی از جنس تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه شده و مواردی از این دست بوده است که البته این نقش را باید به حساب جایگاه و اعتبار کشور و سلطان عمان گذاشت، نه به عنوان یک واسطه یا پیام رسان ساده!.
اما مهمترین وجه شأن و اعتبار عمان را باید در نحوه عملکرد دیپلماتیک این کشور دانست. سلطان نشین عمان در بطن کشورهای عربی و همسایگان جنوبی ایران که همواره روابطی پر تنش را تجربه می کنند، توانسته جایگاهی رفیع در برابر سیاست های طرفین داشته باشد.
به گونه ای که هم طرف ایرانی و هم طرف عربی از موضع گیری و عملکرد عمان ناخرسند نیستند و آن را به عنوان یک کشور معقول و مستقل پذیرفته اند. این استقلال به قدری است که آل سعود با داشتن ادعای خادمین حرمین شرفین و ام القری جهان اسلام بودن، مشکلات و اختلافات موجود خود با ایران را از کانال سلطان عمان پیگیری می کند.
البته کشورهایی همچون مصر، قطر، پاکستان و حتی عراق نیز درصدد کسب چنین وجهه ای حداقل در روابط منطقه ای هستند اما موفق به کسب چنین اعتباری نشده اند و حتی نگاه آمریکا و اروپا نیز برای ارتباط گیری با ایران به سمت عمان است و کشور دیگری را صاحب صلاحیت دراین امور نمی بینند.
این اعتبار برآمده از نحوه دیپلماسی فعال و البته خاموش عمان طی چند دهه گذشته می باشد. منافع ملی این کشور در عدم ورود به منازعات و اختلافات و ماجراجویی های منطقه ای و جهانی است و همین موضوع موجب کسب وجهه بین المللی برای آن گردیده است.
اینکه برجایگاه عمان حسرت بخوریم امری غیرمعقول است، چرا که موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی ایران اجازه چنین رویکردی را به ما نمی دهد. اما می توان از این رویکرد عمان درس و الگو گرفت و به این نتیجه رسید که کاهش تنش در هر سطحی موجب افزایش و ارتقای منافع ملی و وجهه بین المللی خواهد شد.
از تأمل در رفتار عمان می توان به این نتیجه رسید که این کشور عملاً سیاست خارجی خود را عاملی برای تثبیت آرامش و رفاه در سیاست داخلی قرار داده است. به عبارتی کاهش تنش های خارجی در سطح عالی به منظور ارتقای جایگاه و اعتبار در حوزه حکومت داری داخلی این کشور قلمداد می شود. لذا می بینیم که مسائلی همچون رفاه و آموزش و ارزش پول ملی این کشور بدون داشتن جایگاه اقتصادی کشورهایی همچون امارات و قطر، تا چه اندازه قوی و قابل قبول است.
درپایان امیدواریم حضور سلطان عمان در ایران، بتواند پیام آور گشایش و راهکاری معقول برای خروج از شرایط سخت کنونی برای کشور و ملتمان باشد. افسوس به حال خودمان که از یک رفت و آمد دیپلماتیک تا این حد امید و آرزو طلب می کنیم...