جهت رفع مشکلات ، باید درآمدهای ارزی را به روز دریافت کنیم

به عنوان یک رسانه خبری فعال که کار و فعالیتش به خبر رسانی و شفافیت امور برای جامعه گره خورده است، هنوز نمی دانیم که طلب ایران از کره جنوبی آیا وصول شده است یا نه و یا مقدار آن چقدر است و آخر قرار است آزاد بشود یا نشود؟!

جهت رفع مشکلات ، باید درآمدهای ارزی را به روز دریافت کنیم

به عنوان یک رسانه خبری فعال که کار و فعالیتش به خبر رسانی و شفافیت امور برای جامعه گره خورده است، هنوز نمی دانیم که طلب ایران از کره جنوبی آیا وصول شده است یا نه و یا مقدار آن چقدر است و آخر قرار است آزاد بشود یا نشود؟!
با این حال باردیگر پس از حضور سلطان عمان در ایران، برخی رسانه های خارجی از مذاکرات و تفاهماتی جهت پرداخت بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی با هماهنگی آمریکا خبر دادند. موضوعی که چند سال است مدام مطرح می شود و هنوز مشخص نیست این پول یا بخشی از آن وصول شده یا نه؟!
با این حال حرف و مراد چیزی دیگری است و به این نکته اشاره داریم که به فرض تمام این مبلغ یعنی 7 میلیارد(بیشتر یا کمتر) امروز آزاد شد و به صورت اسکناس هم نقد شد. قرار است با آن چه کنیم؟ البته که کشور آنقدر چاله و چالش دارد که بتوان هنوز مهر اعلام وصولش از سوی بانک مرکزی خشک نشده آن را در بخش های مختلف خرج کرد، اما به این فکر کرده ایم که پس از این 7 میلیارد دلار قرار است کشور کمبودهای درآمد ارزی خود را از چه راهی جبران کند.
آیا باز می خواهیم منتظر اجازه نامه ای برای آزادسازی پول نفت در هند و چین باشیم و به فرض محال آن راهم صرف هزینه های جاری کنیم و باز چشممان به دست این و آن باشد تا پولمان را بدهند یا ندهند؟!
این سبک نگرش اجرایی جز عدم پیشرفت ما در عرصه های مختلف و نزول جایگاه کشور در منطقه و جهان حاصل دیگری نخواهد داشت. باید فکری اساسی برای وضعیت کشور و کیفیت تعاملاتمان باجهان کرد تا درآمدهای ارزی را به روز دریافت کنیم و به روز آن را در بخش های زیر ساختی کشور سرمایه گذاری نماییم نه اینکه بعد از چندین ماه و چندین سال برای گرفتن پول خود واسطه و میانجی قرار دهیم و دست آخر پول را صرف کسری ها و عقب ماندگی های مالی نماییم.