۴ درصد از درآمد ناخالص‌ ملی کشورها هزینه حوادت شغلی می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان بین المللی کار گزارش داده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادت ناشی از کار هزینه می شود.

۴ درصد از درآمد ناخالص‌ ملی کشورها هزینه حوادت شغلی می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان بین المللی کار گزارش داده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادت ناشی از کار هزینه می شود.
به گزارش مهر، نخستین همایش ملی چشم انداز "ایمنی و بهداشت شغلی" با محوریت مقاوله نامه  ۱۵۵ سازمان بین المللی کار با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر اساس آمار بین المللی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: سازمان بین المللی کار گزارش کرده حدود ۴ درصد درآمد ناخالص ملی بابت خسارت بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه این عدد، رقم قابل توجهی است، افزود: این بزرگی عدد به دلیل رقم مالی نیست بلکه عدد قابل توجه خسارت‌هایی است که جامعه انسانی را تهدید می‌کند. اتفاقات ناگواری که برای انسان و کارگران سخت کوش به جامعه انسانی وارد می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حوادث ناشی از کار اثرات زیان باری به طور مستقیم برای بازماندگان و خانواده افراد به همراه دارد. این آمار آزاردهنده است.
مرتضوی با اشاره به جوانان حادثه دیده و از کارافتاده عنوان کرد: سال‌ها خانواده و پدر و مادر باید فرزند خود را همچون مجسمه‌ای نظاره گر باشند که قدرت کار و انجام امور خود را ندارد.
این مقام عالی کار با تأکید بر اینکه آثار حوادث بر جامعه و اقتصاد بسیار است، اظهار کرد: به طور قطع اثرات جسمی و روحی و خسارت معنوی آن قابل جبران نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: ما باید با تدوین قوانین، اجرا و نظارت بر حسن اجرا از رخ دادن حوادث پیشگیری کنیم.