آغاز ثبت نام آزمون زبان MSRT نوبت مهر ۱۴۰۲ از امروز

تاریخ و زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد، ثبت نام از امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ آغاز می‏شود.

آغاز ثبت نام آزمون زبان MSRT نوبت مهر ۱۴۰۲ از امروز

تاریخ و زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در مهرماه ۱۴۰۲ اعلام شد، ثبت نام از امروز دوشنبه
۱۰ مهر ۱۴۰۲ آغاز می‏شود.
به گزارش مهر، ثبت نام آزمون زبان MSRT در مهر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روزچهارشنبه 19 مهر ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.
حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج  می شود. همچنین به اطلاع داوطلبان می رساند برگزاری آزمون در حوزه های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام می شود و در
غیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می شود.