ورود اعضای هیات سازمان ملل به قره‌باغ

اعضای هیات سازمان ملل ‌وارد قره‌باغ شد.

 اعضای هیات سازمان ملل ‌وارد قره‌باغ شد.
به گزارش آپا،این هیات از آغدام عبور کرده و به خانکندی رفت.
 هدف از این ماموریت آشنایی با وضعیت میدانی و تعیین نیازهای بشردوستانه ساکنان عنوان شده است.