۱۰ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشور وجود دارد

وزارت بهداشت :

اگر به همین منوال پیش برویم و از جوانی جمعیت غفلت کنیم، در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت سالمند خواهند بود که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت را شامل می‌شوند. با غفلت از جوانی جمعیت متاسفانه نمی‌توانیم تکریم از سالمندی را هم رقم بزنیم.

اگر به همین منوال پیش برویم و از جوانی جمعیت غفلت کنیم، در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت سالمند خواهند بود که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت را شامل می‌شوند. با غفلت از جوانی جمعیت متاسفانه نمی‌توانیم تکریم از سالمندی را هم رقم بزنیم.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشور داریم، در کشور ما اگر از جوانی جمعیت غفلت شود، در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت‌مان سالخورده خواهند بود که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت را شامل می‌شوند.
به گزارش ایسنا، دکتر صابر جباری در نشست خبری روز جهانی قلب و هفته ملی سالمندی، گفت: کشور ما به سرعت در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است که این موضوع وابسته به افزایش امید به زندگی است؛ چنانچه امید به زندگی از ۵۷ سال در اوایل انقلاب اکنون در مردان به ۷۶ سال و در زنان به ۷۸ سال رسیده است‌. از طرفی کاهش نرخ باروری هم ما را در لبه پرتگاه سالخوردگی جمعیت قرار داده است و جزو نقاط ضعف کشور ما است.وی افزود: بر اساس آمار تمام کشورهای دنیا به سمت سالمندی پیش می‌روند و سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان دنیا به ۲ میلیارد نفر برسد و در کشور ما هم اگر به همین منوال پیش برویم و از جوانی جمعیت غفلت کنیم، در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت سالخورده خواهند بود که بین ۲۵ تا  ۳۰ درصد از جمعیت را شامل می‌شوند. با غفلت از جوانی جمعیت متاسفانه نمی‌توانیم تکریم از سالمندی را هم رقم بزنیم.