واگذاری زمین به ۲۵۰۰خانواده مشمول ماده ۴ در استان تهران

با حضور وزیر راه و شهر سازی انجام شد؛

آئین واگذاری زمین به ۲۵۰۰ خانواده مشمول ماده ۴ قانون حمایت از خانواده در استان تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

 آئین واگذاری زمین به ۲۵۰۰ خانواده مشمول ماده ۴ قانون حمایت از خانواده در استان تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش  مهر، آئین واگذاری زمین به ۲۵۰۰ خانواده ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان تهران برگزار شد.
براساس این گزارش در این آئین بذرپاش وزیر را، و شهرسازی فخاری استاندار تهران، غراوی معاون عمرانی استاندار، نمایندگان مجلس و دولت و فرمانداران و بخشداران فعال در تأمین این زمین‌ها حضور داشتند.