صداقتی از جنس گرانی و تورم غیرقابل کنترل!

همچنان که مدت‌هاست مسئولان مختلف، ابراز می‌دارند، خوشبختانه انواع کالاها در بازار وجود دارد و کشور با کمبود هیچکدام از اقلام کالاهای اساسی و معیشتی مردم، مواجه نبوده است. البته به این اذعان، کمبود اخیر مرغ و روغن را باید افزود که نه فقط با کمبود که با افزایش قیمت- که طبیعیِ این روزهای اقتصاد ماست- افزود.

همچنان که مدت‌هاست مسئولان مختلف، ابراز می‌دارند، خوشبختانه انواع کالاها در بازار وجود دارد و کشور با کمبود هیچکدام از اقلام کالاهای اساسی و معیشتی مردم، مواجه نبوده است. البته به این اذعان، کمبود اخیر مرغ و روغن را باید افزود که نه فقط با کمبود که با افزایش قیمت- که طبیعیِ این روزهای اقتصاد ماست- افزود. 
اما نکته جالب توجه این است که سخنگوی دولت در جلسه خود با رسانه‌ها تاکید کرده:«اگر گفتیم افزایش قیمت نخواهیم داشت و بلافاصله گران شد نشان دهنده صداقت ماست! چون ما به نظر کارشناسان احترام گذاشته و گران کردیم!» 
البته گاهی نمی‌توان بر توضیح واضحاتی از این دست، چیزی افزود، اما می‌توان پای چند پرسش را به میان کشید. از جمله این‌که چرا باید وعده گران نشدن داد در صورتی‌که عملا نظارت خاصی بر قیمت‌گذاری و در واقع تنظیم بازاری وجود ندارد و قیمت‌ها، شبانه‌روزی در حال افزایش است چه با نظر کارشناسان چه بدون نظرآنان. در بسیاری موارد، قیمت‌ها بالا رفته‌اند، بی آن‌که نه دولت و نه کارشناسان، نظری داده باشند و نه عزمی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشند. پرسش بعدی این است که کارشناسان مزبور، با چه رویکردی نظر به گرانی کالاها می‌دهند که تا این حد نظرشان از وضعیت نابسامان اقتصادی مردم «محترم»تر است؟ 
بله این مسئله هم درست است که مسئولان مختلف همپای گران شدن کالاهای سبدمعیشتی مردم -که به‌وفور در بازار موجود است-، اقدامات مسکّنی مانند پرداخت انواع و اقسام کمک‌های نقدی و کالایی به عناوین مختلف انجام داده‌اند، اما آنچنان که از نام این کمک‌ها برمی‌آید، مسکنی هستند و اگر تنظیم بازار و کنترل قیمتی صورت نگیرد، مدام باید بر میزان و تعداد این نوع کمک‌ها افزاوده شود و طبیعی است که در بلندمدت دست دولت هم برای چنین کمک‌هایی خالی خواهد شد. شاید بهتر آن باشد به‌جای عادت دادن مردم به چشم دوختن به دست دولت در هر گرانی و تورم، یک‌بار برای همیشه با کارشناسانی کارشناس‌تر از آن محترمانی که نظر به گرانی داده‌اند، مشورت شود تا شاید این گره‌های اقتصادی به نحوی هم به سود دولت و هم به منفعت مردم گشوده گردند.