اولین یارانه نقدی ۱۴۰۰ امروز واریز می‌شود

مرحله ۱۲۲؛

اولین یارانه نقدی ۱۴۰۰ امروز واریز می‌شود

اولین یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ یک روز زودتر از موعد سنوات گذشته، امروز پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش مهر، صدوبیست و دومین مرحله از یارانه نقدی خانوار در سال ۱۴۰۰، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
بر اساس سنوات قبلی بیستم هر ماه، یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به حساب خانوار واریز می‌شد که به دلیل تقارن آن با تعطیلی روز جمعه، یک روز زودتر واریز خواهد شد.