ضرورت تقویت تولید داخلی با اصول استاندارد

بحث حضور کارخانه های تجاری خارجی به خصوص لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، موضوعی است که سال هاست مورد اختلاف مسئولان و تولیدکنندگان و بازاریان و مردم است. برخی برای حمایت از تولید داخل معتقد به عدم حضور شرکت های خارجی و محصولاتشان در بازار هستند. برخی عدم ورود و حضور شرکت های خارجی را فرصت برای داخلی ها می دانند تا محصولاتشان را عرضه کنند.

ضرورت تقویت تولید داخلی با اصول استاندارد

بحث حضور کارخانه های تجاری خارجی به خصوص لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، موضوعی است که سال هاست مورد اختلاف مسئولان و تولیدکنندگان و بازاریان و مردم است. برخی برای حمایت از تولید داخل معتقد به عدم حضور شرکت های خارجی و محصولاتشان در بازار هستند. برخی عدم ورود و حضور شرکت های خارجی را فرصت برای داخلی ها می دانند تا محصولاتشان را عرضه کنند.
 برخی این عدم حضور خارجی ها را به قیاس دیگر محصولات تک بعدی داخلی همچون خودروسازی تلقی می کنند و معتقدند اجناس بی کیفیت با قیمت های گرانتر از محصولات خارجی به دست مصرف کننده می رسد و مردم نیز ناراضیند که چرا محصولی که باب میلشان است باید از طریق قاچاق و با قیمت هایی چند برابر به دستشان برسد درحالی که تا پیش از این می توانستند مطابق با میلشان و میزان سرمایه ای که دارند از اجناس داخلی و یا خارجی استفاده کنند.
اما ابتدا باید به این نکته اشاره داشت که امروز عدم حضور شرکت های خارجی در کشورمان نه از باب دشمنی آنهاست و نه از باب خیرخواهی مسئولان برای حمایت از تولید داخلی. بلکه تحریم ها و عدم امکان حضور آنها بر اساس قوانین وضع شده علیه کشورمان باعث شده تا شاهد خروج این شرکت ها و محصولاتشان از بازار باشیم. 
در ادامه باید به نوع رابطه ما با این شرکت ها در زمان پیش از تحریم ها اشاره داشت. اینکه درب های واردات بی رویه و بی برنامه باز باشد و هرکسی خود را واردکننده بداند باعث می شود به طور جدی تولید داخلی آسیب ببیند. اما می توان از الگوی عملکرد دیگر کشورهای منطقه همچون ترکیه دربرابر غول های بازار الکترونیک اشاره داشت. ترکیه با قراردادهای مشارکتی با این شرکت های تولیدکننده خارجی توانسته است علاوه بر استفاده از توان تکنولوژی آنها برای پیشبرد محصولات داخلی خود، ضمن تعیین تعرفه های متعارف برای محصولات خارجی، نقطه تعادلی را برای مصرف کننده و تولیدکننده داخلی ایجاد کند. 
اینکه همچون همیشه بخواهیم با بهره گیری از شعارهای ارزشی و بی پشتوانه کشور را بی نیاز از محصولات روز دنیا بدانیم و آنها را عاملان تخریب و عقب ماندگی اقتصاد و صنعت داخلی تلقی کنیم، موضوعی است که نه تنها کمکی به تولیدات داخلی نخواهد کرد، بلکه حکایت تلخ بازار خودرو را برای ما مجدداً تداعی خواهد کرد. ما تا 
سال ها تولید کننده و حتی صادرکننده لوازم خانگی در منطقه بودیم، اما باید امروز نگاهی به عملکرد خود داشته باشیم و ببینیم که چه شد کارخانه هایی با آن عظمت تبدیل به فروشگاه زنجیره ای و سوپرمارکت
 شده اند!
رویکرد عقلانی ومنطقی به چرخه تولید و تکنولوژی روز دنیا 
می تواند از یکسو زمینه وصل شدن تولیدات داخلی به قطار تکنولوژی را فراهم کند و از سوی دیگر می تواند حقوق مصرف کننده در انتخاب محصولات با کیفیت و قیمت های مناسب را تأمین نماید.