چرا هنوز تکلیف کودکان کار روشن نیست؟

یکی از برنامه‌ها وطرح‌های مدام تکرارشونده در مورد کودکان کار و خیابانی- که بالاخره مسئولان مختلف، وجود آنان را به رسمیت شناخته‌اند- جمع‌آوری آنان است که هم نفرات زیاد لازم دارد و هم هزینه فراوان. زیرا به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور:«تهران حدود ۴ هزار کودک زباله‌گرد دارد.»-آمارهای غیررسمی گویای تعداد بیشتری هستند- البته این مقام افزوده است که اکثر این کودکان ایرانی نیستند. چه این کودکان ایرانی باشند چه نباشند، انسان‌هایی هستند نیازمند توجه، کمک و در برخی موارد امدادرسانی‌های اورژانسی. ناگفته نماند که این کودکان زباله‌گرد، توسط پیمانکاران شهرداری به‌کار گرفته می‌شوند و به شیوه‌ای غیراستاندارد و در مواقعی دردآلود و فجیع، در سطل‌های زباله مشغول تفکیک زباله هستند.

چرا هنوز تکلیف کودکان کار روشن نیست؟

یکی از برنامه‌ها وطرح‌های مدام تکرارشونده در مورد کودکان کار و خیابانی- که بالاخره مسئولان مختلف، وجود آنان را به رسمیت شناخته‌اند- جمع‌آوری آنان است که هم نفرات زیاد لازم دارد و هم هزینه فراوان. زیرا به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور:«تهران حدود ۴ هزار کودک زباله‌گرد دارد.»-آمارهای غیررسمی گویای تعداد بیشتری هستند- البته این مقام افزوده است که اکثر این کودکان ایرانی نیستند. چه این کودکان ایرانی باشند چه نباشند، انسان‌هایی هستند نیازمند توجه، کمک و در برخی موارد امدادرسانی‌های اورژانسی. ناگفته نماند که این کودکان زباله‌گرد، توسط پیمانکاران شهرداری به‌کار گرفته می‌شوند و به شیوه‌ای غیراستاندارد و در مواقعی دردآلود و فجیع، در سطل‌های زباله مشغول تفکیک زباله هستند.
طبعا حضور فزاینده این کودکان در چهارراه‌های شهر، در واگن‌های مترو در پایانه‌های اتوبوس‌رانی و در سطل‎های زباله، چهره شهر را مخدوش می‌کند؛ شهری که به‌عنوان پایتخت باید نمونه‌ی مثالی و آرمانی از کشور باشد. 
 طرح جمع‌آوری کودکان کار، که هر ازگاهی مطرح می‌شود، متاسفانه نتوانسته مشکلی از این کودکان و لاجرم شهر حل کند. جمع‌آوری این کودکان به مثابه پاک کردن صورت مسئله است رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان عامل سوق دادن آن‌ها به سمت مشاغل زیرزمینی است. وی با اشاره به ناکارآمدی «طرح ساماندهی کودکان کار» می‎گوید: «ساماندهی و حذف کودکان خیابانی قابل تحقق نیست چون تا زمانی‎که عوامل ظهور و بروز کودکان کار و خیابان کنترل نشوند و از بین نروند، حذف کـودکان کـار و خیابان، امکان‌پذیر نخواهد بود.» 
ممکن است با چنین طرح‌هایی، این کودکان از چهره شهر محو شوند، اما جمع‌آوری آنان- که به گفته همان مقام تعبیر جمع‌آوری برای هر انسانی نامناسب است- به چه شکلی است و این کودکان تحت چه شرایطی و در کجا نگهداری می‌شوند؟ ضمن این‌که با فشار برای جمع‌آوری کودکان، آن‌ها به سمت مشاغل زیرزمینی که سختی و خطر بیشتری برای آنان درپی دارد، خواهند رفت.