اولیانوف:هنوز سنگ‌ها و موانع زیادی بر سر راه احیای برجام قرار دارد

تاس :نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی توضیحاتی در مورد احیای برجام ارائه کرد‌.

اولیانوف:هنوز سنگ‌ها و موانع زیادی بر سر راه احیای برجام قرار دارد

تاس :نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی توضیحاتی در مورد احیای برجام ارائه کرد‌.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، میخاییل اولیانوف گفت: مقام‌های واشنگتن، به صورت غیر واضح اعلام کردند  که ممکن است نخستین گام در این روند را بردارند اما  لغو تحریم‌ها به‌طور کامل فقط در صورتی ممکن است که ایران  انجام تمامی تعهدات خویش بازگردد.
 اولیانوف افزود: اکنون همه چیز بسیار پیچیده است؛ از یک طرف، اراده سیاسی وجود  دارد و از طرف دیگر، در مورد پیشرفت مذاکرات، هنوز سنگ‌ها و موانع زیادی بر سر راه ما قرار دارد که باید برداشته شود.
مذاکرات برای احیای برجام ادامه خواهد داشت خواهند شد تا نتيجه مطلوب براي هر طرفين مذاكره حاصل گردد.