قیمت فروش دلار وارد کانال ۲۲ هزار تومان شد

در صرافی‌های بانکی؛

هر دلار آمریکا(اسکناس)، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی برای خرید وارد کانال ۲۱ هزار تومان و برای فروش وارد کانال ۲۲ هزار تومان شد.

هر دلار آمریکا(اسکناس)، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی برای خرید وارد کانال ۲۱ هزار تومان و برای فروش وارد کانال  ۲۲ هزار تومان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هر دلار آمریکا (اسکناس)، یکشنبه  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و  ۸۷۵ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۳۱۷ تومان رسید.
همچنین هر اسکناس یورو برای خرید ۲۷ هزار و ۱۲۱ تومان و برای فروش ۲۷ هزار و ۶۶۹ تومان است.