خواهر رهبر کره شمالی به دولت سئول هشدار داد

اسپوتنیک :پخش اعلامیه علیه دولت پیونگ یانگ در نوار مرزی دو کُره، خشم خواهر رهبر کره شمالی را برانگیخت و هشدار جدی او را خطاب به سئول در پی داشت.

خواهر رهبر کره شمالی به دولت سئول هشدار داد

اسپوتنیک :پخش اعلامیه علیه دولت پیونگ یانگ در نوار مرزی دو کُره، خشم خواهر رهبر کره شمالی را برانگیخت و هشدار جدی او را خطاب به سئول در پی داشت.
به گزارش  مهر به نقل از اسپوتنیک، 
«کیم یو جونگ» خواهر رهبر کره شمالی که یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های سیاسی این کشور است؛ به کره جنوبی درباره اعلامیه‌هایی که در نوار مرزی علیه پیونگ یانگ منتشر می‌شود؛ هشدار 
داد.
ظاهراً این اعلامیه‌ها از سوی اتباع کره شمالی که به آن سوی مرز گریخته‌اند؛ منتشر می‌شود و پیونگ یانگ از بابت اینکه سئول مانع انتشار آنها نمی‌شود؛ شاکی
 است.
یو جونگ در این باره هشدار داد: این اقدام را جداً تحریک آمیز تلقی می‌کنیم و به دنبال پاسخی مناسب هستیم.