هاآرتص:آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است

هاآرتص در خبری به بازگشت آمریکا به برجام پرداخت.

هاآرتص در خبری به بازگشت آمریکا به برجام پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از هاآرتص، نهادهای سیاسی و نظامی اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است و به زودی به برجام باز می‌گردند. بنابراین این کشوردرحال تهیه لیست خواسته‌های  امنیتی خود از آمریکا  بعد از بازگشت به  توافق برجام است و به رایزنی با مقامات آمریکایی در مورد توافق ایران و بازگشت آمریکا به این توافق ادامه می‌دهد.