دستگیری ادامه‌دارباندهای قمار و آماری شگفت‌انگیز

یکی از پربسامدترین اخبار در چندسال اخیر، دستگیری وانهدام باندها و سایت‌های قمارو شرط‌ بندی است، اخباری که تقریبا هر روز در مورد آن‌ها می‌شنویم. این باندها و سایت‌ها هم از داخل و هم از خارج کشور به‌صورت آنلاین هدایت می‌شوند و گاهی در فهرست فعالان قمار و شرط بندی، نام برخی افراد و ورزش‌های حرفه‌ای ممکن است آشنا باشد. بی‌شک قمار درهر فرهنگی و در میان هر ملتی، عملی مذموم است؛ در کشور ما هم براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرفردی آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.

یکی از پربسامدترین اخبار در چندسال اخیر، دستگیری وانهدام باندها و سایت‌های قمارو شرط‌ بندی است، اخباری که تقریبا هر روز در مورد آن‌ها می‌شنویم. این باندها و سایت‌ها هم از داخل و هم از خارج کشور به‌صورت آنلاین هدایت می‌شوند و گاهی در فهرست فعالان قمار و شرط بندی، نام برخی افراد و ورزش‌های حرفه‌ای ممکن است آشنا باشد. بی‌شک قمار درهر فرهنگی و در میان هر ملتی، عملی مذموم است؛ در کشور ما هم براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرفردی آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قراردهد به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
 دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایرکردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می‌شود. حتی به دلیل اعتیاد برخی به قمار وشرط بندی، این عمل از سوی روانپزشکان، نوعی بیماری هم محسوب می‌شود. اما نکته قابل تامل، روند افزایشی این باندهاست که البته بخشی از آن شاید بازمی‌گردد به مشکلات اقتصادی و خلاءهای موجود در این زمینه، برخی از اقشاری که بیکارشده و دارایی اندکی دارند که قابلیت سرمایه گذاری ندارد، وارد این باندها می‌شوند. اما طیف افرای که در دام  باندهای قمار و شرط بندی می‌افتند- از نوجوان تا میانسال- نشان می‌دهد قمار تنها از سر نیاز و رسیدن یک شبه به ثروت نیست و رفته‌رفته به یک تفریح و اعتیاد تبدیل شده و به گفته یک آسیب‌شناس اجتماعی تبعات ناگواری چون بی‌اخلاقی، طلاق، خودكشی و نزاع های دسته‌جمعی در پی دارد.
خبر انهدام باندهای قمار اما پایان‌ناپذیر است؛ پلیس فتا با انواع روش‌ها و ترفندها و البته با رهگیری درگاه‌های بانکی، این باندها را شناسایی می‌کند که این زمینه لازم است بانک‌ها نیز هوشیارانه با گردش‌های مالی ناشناس و نجومی برخورد کنند.شاید جالب باشد که بدانیم که درطول فعالیت پلیس فتا در این زمینه، حدود 16 هزارسایت قمار و شرط بندی مسدود شده‌اند؛ اما فعالان این بخش هربار، مانند اژدهای چندسر، از جایی دیگر و با لُونی و طرحی دیگر، سربرمی‌آورند.