تأکید بوررل بر لزوم استفاده از «پنجره فرصت کنونی» برای اجرای کامل برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست وزرای گروه هفت به لندن سفر کرده است، بر لزوم استفاده از فرصت کنونی برای اجرای کامل برجام تا‌کید کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست وزرای گروه هفت به لندن سفر کرده است، بر لزوم استفاده از فرصت کنونی برای اجرای کامل برجام تا‌کید کرد.
به گزارش ایلنا، «جوسب بوررل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در نشست وزرای گروه هفت به لندن سفر کرده است، بر لزوم استفاده از فرصت کنونی برای اجرای کامل برجام تا‌کید کرد.
 وی در پیامی توئیتری نوشت: «خوشحالم که برای شرکت در جلسه وزرای گروه هفت در لندن حضور دارم؛ نشستی که با بحث‌های مهمی درباره ایران و کره‌شمالی آغاز شد».
بوررل افزود: «به‌عنوان هماهنگ‌کننده برجام، بر لزوم استفاده از پنجره فرصت کنونی برای حرکت به سمت بازگشت آمریکا به توافق و اجرای کامل آن تاکید کردم».