بازار داغ جواب مثبت و منفی تست کووید۱۹

روند جعل و تقلب و بازار سیاه به «جواب مثبت و منفی» تست کروناویروس هم رسید؛ فسادی که مانند یک ویروس، هرجا زمینه مساعدی می‌بیند، از آن غافل نمی‌ماند. آبی‌که برخی گل آلودش می‌کنند، تا به سودهای آنی برسند بی آن‌که توجهی به امنیت جانی مردم داشته باشند.

بازار داغ جواب مثبت و منفی تست کووید۱۹

روند جعل و تقلب و بازار سیاه به «جواب مثبت و منفی» تست کروناویروس هم رسید؛ فسادی که مانند یک ویروس، هرجا زمینه مساعدی می‌بیند، از آن غافل نمی‌ماند. آبی‌که برخی گل آلودش می‌کنند، تا به سودهای آنی برسند بی آن‌که توجهی به امنیت جانی مردم داشته باشند.
در آغاز چنین خرید‌وفروش‌هایی، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد این خبر را رد نمی‌کند، اما گزارشی نیز در این‌باره دریافت نکرده‌است، او معتقد بود که در آزمایشگاه‌ها سامانه‌های نظارتی وجود دارد که به‌صورت مرتب و دوره‌ای آن‌ها را رصد می‌کند. اما اینک با رواج این بازار میلیونی، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت خبر می‌دهد گزارش‌هایی در زمینه فروش تست منفی کرونا برای مسافران از سوی برخی آزمایشگاه‌های خصوصی، به‌طور رسمی و غیررسمی و حتی از طریق آزمایشگاه‌ها دریافت شده‌است!
اما این خریدوفروش تنها مربوط به پاسخ منفی برای مسافران نیست؛ برخی نیز که جواب تست‌شان منفی شده، برای گرفتن مرخصی از محل کار و رسیدگی به امور دیگر، در پی پاسخ مثبت هستند و لاجرم هر دو پاسخ مثبت و منفی تست کووید19، بازار داغ خود را دارد؛ اکنون جای این پرسش است که آن «سامانه‌های نظارتی آزمایشگاهی» کجا هستند تا بر چنین بازاری نظارت و رصد دقیق خود را اعمال کنند؟ لازم است بدانیم چنین خریدوفروشی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد، جرم محسوب می‌شود؛ به گفته کارشناسان حقوق جزا و جرم‌شناسی، چنانچه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهید و از این طریق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس شوید و بر اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۹۱ شده و قتل عمد محسوب می‌شود. مواد 
۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر مسئولیت کیفری چنین فردی صحه می‌گذارد.خوب است آنانی که به هرنحوی وارد این بازار شده و با جان مردم سودا می‌کنند، متوجه این نکته دردناکِ قانون باشند:«قتل غیرعمد»!