روسیاالیوم: ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای ذخیره خود را فراخواند

رسانه‌ها گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی هشت تیم از نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است.

رسانه‌ها گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی هشت تیم از نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری 
راشا تودی، رسانه‌ها گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی هشت تیم از نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است. بنا به گزارش‌ها، چراغ سبز برای احضار پنج هزار نیروی اضافی در ارتش رژیم صهیونیستی صادر شده است.